נטל תשלום המיסים על אנשים פרטיים ועל בעלי עסקים בישראל הוא לא קטן כלל, ובין יתר הגורמים המכבידים לנו על הכיס בולטים מיסי הארנונה. לכל רשות מקומית היתה בעבר זכות כמעט בלתי מוגבלת לגבות את הסכום שהיא רואה לנכון בתנאים שהיא קבעה. לאחר הקפאת הארנונה בשנות השמונים במאמץ לעצור את האינפלציה נותרו הרשויות עם צוים שונים ומגוונים כיד הדמיון הטובה.

קראו את המאמר המלא