הצטרפו למאבק של עמותת שלוש השיקמים שאותה אני מרכז ומייצג כנגד בניה וכיסוי אתר עתיקות חשוב