בבית המשפט העליון, עע"ם 7752/1 ישראל אסל ועדי אסל נגד מנהל מקרקעי ישראל, העליון ביושבו כערכאת ערעור על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב-יפו מיום 9.9.12 בת"צ 18668-01-12 בפסיקה חדשה שכתב כבוד השופט אליקים רובינשטיין אליו הצטרפו כבוד הנשיא א.גרוניס וכבוד השופט צ.זילברטל נקבע בין היתר כי רשות מקרקעי ישראל, בהחלטותיה למתן פטור מדמי היתר פעלה במקרה הנדון כ"עוסק" כמובנו בפרט 1 (הגנת הצרכן) לתוספת השניה לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006

בית המשפט בחן האם רמי בהחלטתה למתן פטור מדמי היתר פעלה כ"עוסק" כמובנו בחוק הגנת הצרכן הנכנס למסגרת עילה לתובענה ייצוגית כאמור בתוספת השניה לחוק תובענות ייצוגיות  כמו כן בית המשפט בחן את אפשרות הכנסת רמי במסגרת של "רשות" כאמור בפרט 11 בתוספת.

בית המשפט בהחלטה תקדימית הכפיף את רמי כעוסק לענין נשוא הדיון: ראשית הדגיש בית המשפט כי חוק תובענות ייצוגיות חל על המדינה. הנושא נבחן על פי מהות הפעולה של רמ"י ולענייניו הפטור או אי הפטור שנתנה וכן על פי תכליתו של חוק להגנת הצרכן.

במקרים שהרשות חובשת שני כובעים צריך לבחון איזה כובע בדיוק יותר גלוי ודומיננטי הכובע הציבורי או הכובע העסקי. ודי שיש ביטוי לכך שהרשות פועלת גם כעוסק כדי לבחון עניין זה.

במקרה זה הכריע בית המשפט העליון:

"שרשות מקרעי ישראל היא בנידון דידן בת כלאיים של רשות ועוסק ופן ה"עוסק גבר". בית המשפט השיב את הדיון למחוזי לצורך בירור הבקשה לאישור תובענה ייצוגית לגופה. ופסק הוצאות ושכ"ט לטובת המערערים על סך 20,000 ש"ח