חוקי תכנון ובניה מאפשרים ליזמים בקרבת החוף לנצל תוכניות ישנות וזאת על מנת שלא לעמוד בסטנדרטים של חוק החופים. והפעם עיריית נהריה מאפשרת ליזמים לנצל חוקי מקרקעין כדי לאפשר יזמויות נדלן שבסופו של יום באות על חשבון נכסי נדלן של הציבור שגלומים בהם קרבה לחוף ועתיקות וערכי מורשת שיקברו תחת הבטון.