משפט מנהלי

לב המשפט המנהלי הוא ייצוג האזרח או התאגיד מול הרשויות השונות ובכלל זה עיריות, מועצות מקומיות ואזוריות וכן רשויות המדינה. הייצוג המשפטי נעשה לעיתים בפני גופים מאין שיפוטיים כוועדות ערר לענייני ארנונה, ועדות תכנון ובניה מקומיות ומחוזיות וכמובן בפני גופים שיפוטיים כבית המשפט לעניינים מנהליים, בית המשפט האזרחי, רשויות הוצל"פ וכן הבאת נושאים ייחודיים לפני בית המשפט העליון ביושבו כבית הדין הגבוה לצדק (בגצ).

ההליך המנהלי, אשר הוא ההליך בו האזרח ניצב מול הרשות מחייב מומחיות רבה .  על האזרח להתגבר על חזקת התקינות המנהלית העומדת לרשות ולבוא בפני בית המשפט בכפיים נקיות ובגילוי מלא.

הרשויות נתמכות במיטב בעלי המקצוע הבקיאים מאוד בתחום המנהלי וניהול תיק באופן מדויק ותם לב, חשוב בהליך זה. הליכה לא ישרה או רשלנית לא תזכה ליחס אוהד מצד השופטים הבכירים היושבים בבית המשפט לעניינים מנהליים.