נזקין, ביטוח וביטוח לאומי

נמרוד לנגר עוסק בהצלחה בתחום ייצוג הנפגעים מול חברות הביטוח וביטוח לאומי. עולם נזיקין וחברות הביטוח המבטחות את המפגעים הוא עולם מורכב ורווי תתי תחומים. פגיעה בעבודה, נכות כללית, מבוגרים וילדים. לעורך דין לנגר ניסיון בתביעת חברות ביטוח לאחר פגיעה בעבודה, נזיקין של איכות סביבה, תביעות בביטוח לאומי וליווי לוועדות רפואיות וכן ביטוחים סיעודיים וכלליים אחרים בהם הפרט מבטח את עצמו לשעת צרה.

אחוזי נכות נקבעים על פי רוב על ידי רופאים הנסמכים על התוספת לתקנות ביטוח לאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז -1956

כתבה בעניין פגיעה בעבודה

התחום מחייב דיוק עובדתי והעמקה ובלעדיה לא ניתן למצות את זכויות הנפגע ו/או המבוטח. ובטח שאשמע לא אוביטיבי אבל אם יש צורך בתחום מסוים לפנות לעורך דין מהר ככל הניתן זה התחום הזה שבו כל צעד חשוב למימוש זכויותיך.

בעניין ביטוח לאומי לפניכם וידאו קצר שמקווה שיסייע לפני וועדות רפואיות בתביעות נכות מעבודה ונכות כללית:

כמו לשאלות ספציפיות ניתן לשאול בפורום שם אם אני לא מגיע לענות אני מקבל תזכורות