נזקין, ביטוח וביטוח לאומי

נמרוד לנגר עוסק בהצלחה בתחום ייצוג הנפגעים מול חברות הביטוח וביטוח לאומי. עולם נזיקין וחברות הביטוח המבטחות את המפגעים הוא עולם מורכב ורווי תתי תחומים. פגיעה בעבודה, נכות כללית, מבוגרים וילדים. לעורך דין לנגר ניסיון בתביעת חברות ביטוח לאחר פגיעה בעבודה, נזיקין של איכות סביבה, תביעות בביטוח לאומי וליווי לוועדות רפואיות וכן ביטוחים סיעודיים וכלליים אחרים בהם הפרט מבטח את עצמו לשעת צרה.

כתבה בעניין פגיעה בעבודה

התחום מחייב דיוק עובדתי והעמקה ובלעדיה לא ניתן למצות את זכויות הנפגע ו/או המבוטח. ובטח שאשמע לא אוביטיבי אבל אם יש צורך בתחום מסוים לפנות לעורך דין מהר ככל הניתן זה התחום הזה שבו כל צעד חשוב למימוש זכויותיך.

בעניין ביטוח לאומי לפניכם וידאו קצר שמקווה שיסייע לפני וועדות רפואיות בתביעות נכות מעבודה ונכות כללית:

כמו לשאלות ספציפיות ניתן לשאול בפורום שם אם אני לא מגיע לענות אני מקבל תזכורות