קיבוצים, מושבים ואגודות שיתופייות

לעורך דין נמרוד לנגר התמחות מיוחדת בייצוג החבר מול האגודה: הקיבוץ או המושב בענייני זכויות וחובות, פנסיה, שיוך דירות וירושה. עורך דין נמרוד לנגר כמזכיר קיבוץ לשעבר מכיר את המורכבת המיוחדת הנדרשת על מנת לפתור סכסוכים בעולם זה.

בדומה למשפט המנהלי בו ניצב האזרח מול הרשות ובדומה למשפט המשפחתי בו ניצב האדם מול משפחתו כך באגודות שיתופיות בכלל ובקיבוצים בפרט האזרח מתייצב מול השלטון המקומי. התייצבות מול השלטון הקיבוצי או המושבי אינה פשוטה ודורשת מיומנות והכרות מיוחדת. לעיתים הפתרון אינו בהתדפקות על דלתות בית המשפט ויש לעיתים קרובות פתרון גם לאחר פגישה עם הנהלת האגודה ואף עם מנהל/ת הקהילה או המזכיר. לעיתים ההליך השיפוטי הוא ההליך הראוי ויש לנהל את התיק במקרים אלו תוך מיומנות והכרות של המערכת המשפטית של הקיבוץ או המושב.

מאמרים מתחום הקיבוצים מושבים ואגודות שיתופייות