בקיבוץ יש מספר מוסדות אשר מחליטים בהכרעות שיפוטיות כלפי החבר הבודד. בכלל זה ניתן למנות כמובן את האסיפה, ההנהלה הנבחרת, וגם וועדות וצוותים שונים אשר המוסדות לעיל מינו. החבר שמבקש להביא הכרעה בעניין מסוים פרטי, פונה לאחד מהגופים לעיל שיגבשו
קראו עוד…

קראו עוד

בדנג"ץ 9411/00 ארקו תעשיות חשמל בע"מ נ' ראש עיריית ראשון לציון בית המשפט עמד על כך שחקיקת משנה רטרואקטיבית נדרשת ל"הסמכה מפורשת" כמשמעותו של מונח זה בחוק יסוד : כבוד האדם וחירותו. ומכאן הכלל יושם ביחס להחלטות שאינן בעלות אופי
קראו עוד…

קראו עוד

בבית המשפט העליון, עע"ם 7752/1 ישראל אסל ועדי אסל נגד מנהל מקרקעי ישראל, העליון ביושבו כערכאת ערעור על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב-יפו מיום 9.9.12 בת"צ 18668-01-12 בפסיקה חדשה שכתב כבוד השופט אליקים רובינשטיין אליו הצטרפו
קראו עוד…

קראו עוד

נימי לנגר, גשר-הזיו, ידיעות הקיבוץ   31.10.2014 אחרי שלא הצלחנו להרגיע את אחינו הקטן, לקחנו אותו להורינו שהיו באסיפה שדנה בנושא "החינוך לאן" * נוסטלגיה קיבוצית עם מסקנות אקטואליות   אחד מזיכרונותיי הראשונים ממוסדות הקיבוץ הוא, אם אני זוכר נכון
קראו עוד…

קראו עוד

עשרות שנים ישבה רצועת החוף בצפון נהריה, מיועדת לתעשיה. שטח חולי של דיונות חוליות, מרבדי טבע ססגוניים ושטח עתיקות מיוחד הנקרא בוקבק, יועדו לתעשיה. מספר מפעלים הוקמו. בשנת 1994 גובשה תוכנית לנצל את הקרקע לבתים ומלונות. התוכנית כללה 1700 יח"ד
קראו עוד…

קראו עוד

לפני כמה ימים פגשתי חבר יקר בחנות האלונית הצמודה לתחנת הדלק בצומת הקיבוץ. הכל-בו המודרני משמש כמקור אינפורמציה למתרחש בקיבוץ. לפני יותר מעשור נסגר החדר-אוכל ושנים אחדות לאחר מכן גם העלון של הקיבוץ ראה את אורו האחרון. הוועדות דעכו, השבילים
קראו עוד…

קראו עוד

נטל תשלום המיסים על אנשים פרטיים ועל בעלי עסקים בישראל הוא לא קטן כלל, ובין יתר הגורמים המכבידים לנו על הכיס בולטים מיסי הארנונה. לכל רשות מקומית היתה בעבר זכות כמעט בלתי מוגבלת לגבות את הסכום שהיא רואה לנכון בתנאים
קראו עוד…

קראו עוד

לשלם ארנונת אמת זה עניין עובדתי ומי פורס את העובדות כשקובע את מס הארנונה המורכב- עורך דין נמרוד לנגר הסתייעות בעורך דין נמרוד לנגר שמתמחה בארנונה, תעזור לכם לחסוך כספים, ואף לקבל לעיתים החזרים. עסק יקר יש מה לעשות אם
קראו עוד…

קראו עוד